RRB NTPC 2021 Admit Card Phase 7: download admit card and change Exam City, Date & Travel Pass to be issued Check Details Here


16

आरआरबी एनटीपीसी २०२१ प्रवेश पत्र फेज:: प्रवेश पत्र डाउनलोड करा आणि परीक्षा शहर, तारीख व ट्रॅव्हल पास बदलण्यासाठी जारी करा तपशिलाचा तपशील येथे पहा.: आरआरबी एनटीपीसी 2021 प्रवेश पत्र फेज 7 अधिकृतपणे सोडले आणि आरआरबी एनटीपीसी फेज 7 परीक्षा शहर, पुढील आठवड्यात दिनांक आणि प्रवास पास द साठी प्रवेश पत्रे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 फेज 7 आरआरबीच्या सर्व वेबसाइटवर अपलोड केले.

आरआरबी एनटीपीसी 2019 10 + 2 आणि पदवीधर

आरआरबी एनटीपीसी 2021 प्रवेश पत्र फेज 7

रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे भरती मंडळ (आरआरबी)

सूचना क्रमांक 01/2019

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षेची तारीख

 • सूचना बाहेर: 28/02/2019
 • ऑनलाईन नोंदणीसाठी प्रारंभ तारीख: 01-03-2019 रोजी 18.00 वाजता
 • ऑनलाईन नोंदणीची अंतिम तारीखः 31-03-2019 वाजता 23.59 वाजता
 • ऑनलाईन मार्फत अर्ज शुल्काची भरपाई करण्याची तारीख व वेळ: 05-04-2019 रोजी 23.59 वाजता.
 • एसबीआय चालानद्वारे अर्ज शुल्काच्या देयकाची समाप्ती तारीख आणि वेळः 05-04-2019 वाजता 15.00 वाजता
 • पोस्ट ऑफिस चालानद्वारे अर्ज फी भरण्याची तारीख व वेळ बंद करणे: 05-04-2019 वाजता 15:00 वाजता
 • अंतिम अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीखः 12-04-2019 वाजता 23.59 वाजता.
 • पहिली स्टेज संगणक आधारित चाचणी: जून ते सप्टेंबर 2019 दरम्यान तात्पुरते शेड्यूल केले (पुढे ढकललेले)
 • अनुप्रयोग स्थिती दुवा उपलब्धता तारखा: 21-09-2020 ते 30-09-2020

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी – पहिला टप्पा तारखा:

 • स्टेज I सीबीटीसाठी नवीन तारखाः 28-12-2020 ते 13-01-2021 पर्यंत
 • अनुसूचित जाती / जमाती उमेदवारांसाठी परीक्षा शहर आणि प्रवासी प्राधिकरण डाउनलोड करण्याचे वेळापत्रक पहाण्यासाठीची उपलब्धता तारीख: त्यांची परीक्षा सुरू होण्यास 10 दिवस अगोदर
 • स्टेज I सीबीटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करण्याची तारीखः परीक्षेच्या तारखेच्या 4 दिवस अगोदर

आरआरबी एनटीपीसी फेज 2 तारखा:

 • स्टेट I सीबीटीच्या दुसर्‍या टप्प्यातील तारखाः 16 ते 30-01-2021 पर्यंत
 • परीक्षा शहर आणि दुसर्या टप्प्यातील अनुसूचित जाती / जमातीच्या उमेदवारांसाठी प्रवासी प्राधिकरण डाउनलोड करण्यासाठी दुवा उपलब्ध करुन देण्याची तारीख: 06-01-2021
 • 2 रा टप्पा सीबीटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करण्याची तारीखः परीक्षेच्या तारखेपासून 4 दिवस अगोदर

आरआरबी एनटीपीसी चरण 3 तारखा:

 • स्टेट I सीबीटीच्या तिसर्‍या टप्प्यातील तारखाः 31-01-2021 ते 12-02-2021
 • परीक्षा शहर पहाण्यासाठी दुव्याच्या उपलब्धतेची तारीख व तिसर्‍या टप्प्यातील अनुसूचित जाती / जमातीच्या उमेदवारांसाठी प्रवासी प्राधिकरण डाउनलोड करणे.: 21-01-2021 सकाळी 9.00 वाजता
 • तिसरा टप्पा सीबीटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करण्याची तारीखः परीक्षेच्या तारखेच्या 4 दिवस अगोदर

आरआरबी एनटीपीसी चरण 4 तारखा:

 • स्टेज I सीबीटीच्या चौथ्या टप्प्यातील तारखाः 15-02-2021 ते 03-03-2021
 • चौथ्या टप्प्यातील अनुसूचित जाती-जमाती उमेदवारांसाठी परीक्षा शहर व यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करण्यासाठी दिनांक व उपलब्धता तारीख: 05-02-2021 सकाळी 9.00 वाजता
 • स्टेज I सीबीटीच्या फेज 4 साठी अतिरिक्त तारीखः 22-02-2021
 • चौथ्या टप्प्यातील अनुसूचित जाती / जमाती उमेदवारांसाठी परीक्षा शहर आणि प्रवासी प्राधिकरण डाउनलोड करण्यासाठीची तारीख व तारकाची लिंक उपलब्धतेची तारीखः (अतिरिक्त तारीख उमेदवार) 11-02-2021
 • स्टेज I सीबीटीच्या फेज 4 साठी अतिरिक्त तारीखः 23-02-2021
 • चौथ्या टप्प्यातील अनुसूचित जाती / जमातीच्या उमेदवारांसाठी परीक्षा शहर आणि प्रवासी प्राधिकरण डाउनलोड करण्यासाठीची तारीख व तारकाची लिंक उपलब्धतेची तारीखः (अतिरिक्त तारीख उमेदवार) 13-02-2021 सकाळी 9.00 वाजता
 • चौथा टप्पा सीबीटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करण्यासाठीची तारीखः परीक्षेच्या तारखेच्या 4 दिवस अगोदर

आरआरबी एनटीपीसी चरण 5 तारखा:

 • स्टेट I सीबीटीच्या 5 व्या टप्प्यातील तारखाः 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 आणि 27-03-2021
 • City व्या टप्प्यातील अनुसूचित जाती / जमातीच्या उमेदवारांसाठी परीक्षा शहर व यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करण्यासाठी दिनांक व उपलब्धता तारीख: 23-02-2021 दुपारी 05.00 वाजता
 • 5 व्या टप्प्यातील सीबीटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करण्याची तारीखः परीक्षेच्या तारखेच्या 4 दिवस अगोदर.

आरआरबी एनटीपीसी चरण 6 तारखा:

 • स्टेट I सीबीटीच्या सहाव्या टप्प्यातील तारखाः 01, 03, 05, 06, 07 आणि 08-04-2021
 • City व्या टप्प्यातील अनुसूचित जाती / जमातीच्या उमेदवारांसाठी परीक्षा शहर व यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करण्यासाठी दिनांक व उपलब्धता तारीख: 22-03-2021 सकाळी 9.00 वाजता
 • सहावी फेज सीबीटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करण्यासाठीची तारीखः परीक्षेच्या तारखेच्या 4 दिवस अगोदर.

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 फेज 7 तारखा:

 • स्टेट I सीबीटीच्या 7 व्या टप्प्यातील तारखाः 23, 24, 26 आणि 31-07-2021
 • City व्या टप्प्यातील अनुसूचित जाती / जमातीच्या उमेदवारांसाठी परीक्षा शहर व यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करण्यासाठी दिनांक व उपलब्धता तारीख: त्यांची परीक्षा सुरू होण्याच्या 10 दिवस अगोदर
 • डाउनलोड करण्याची तारीख 7th वा फेज सीबीटी प्रवेश पत्र: उपलब्ध.

आरआरबी एनटीपीसी अर्ज फी

 • सामान्य / ओबीसी: 500 / – (रु. 400/ – पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या परीक्षेनंतर परत केले)
 • एससी / एसटी / पीएच: 250 / – (रु. 250/ – पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या परीक्षेनंतर परत केले)
 • महिला वर्ग: 250 / – (रु. 250/ – पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या परीक्षेनंतर परत केले)
 • परीक्षा शुल्क फक्त डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, केवळ नेट बँकिंगद्वारे भरा.

आरआरबी एनटीपीसी रिक्त स्थान तपशील एकूण: 35277 पोस्ट

सामान्यओबीसीईडब्ल्यूएसअनुसूचित जातीएसटी
151318712351051272787

एनटीपीसी 10 + 2 इंटरमीडिएट लेव्हल पोस्ट रिक्त पदांचा तपशील

आरआरबी एनटीपीसी पात्रता निकष

साठी पात्रता निकष खाली तपासा आरआरबी एनटीपीसी भरती खाली.

आरआरबी एनटीपीसीसाठी वय मर्यादा

01/07/2019 रोजी वय मर्यादा

 • किमान वय: 18 वर्षे.
 • कमाल वय: 33 वर्षे.
 • नियमांनुसार वय विश्रांती अतिरिक्त

आरआरबी एनटीपीसी शैक्षणिक पात्रता

 • 10 + 2 इंटरमिजिएट परीक्षा भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त मंडळामध्ये 50% गुणांसह.
 • भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्रवाहात बॅचलर डिग्री.
 • अनुसूचित जाती / जमातीचे उमेदवार: केवळ उत्तीर्ण
पोस्ट नावएकूण पोस्टपात्रता
कनिष्ठ लिपिक कम टंकलेखक (जेसीसीटी)4319१२ वी वर्ग
खाते लिपिक कम टायपिस्ट (एसीटीटी)760इयत्ता १२ वी, संगणकावर इंग्रजी / हिंदीमध्ये टाइपिंग प्रवीणता
कनिष्ठ वेळ कीपर (जेटीके)17इयत्ता १२ वी, संगणकावर इंग्रजी / हिंदीमध्ये टाइपिंग प्रवीणता
ट्रेन क्लर्क (टीसी)592१२ वी वर्ग
कमर्शियल कम तिकिट लिपिक (सीसी / टीसी)4940१२ वी वर्ग

एनटीपीसी पदवीधर स्तरावरील रिक्त पदांचा तपशील

पोस्ट नावएकूण पोस्टशैक्षणिक पात्रता
वाहतूक सहाय्यक (टीए)87 मध्ये बदलले 160 कोणतीही पदवी
वस्तू गार्ड (जीजी)5748 कोणतीही पदवी
वरिष्ठ कमर्शियल कम तिकिट लिपिक5638 कोणतीही पदवी
ज्येष्ठ लिपिक कम टायपिस्ट2873डिग्री, संगणकावर इंग्रजी / हिंदीमध्ये टाइपिंग प्रवीणता
कनिष्ठ खाती सहाय्यक कम टायपिस्ट3164डिग्री, संगणकावर इंग्रजी / हिंदीमध्ये टाइपिंग प्रवीणता
वरिष्ठ वेळ कीपर14डिग्री, संगणकावर इंग्रजी / हिंदीमध्ये टाइपिंग प्रवीणता
कमर्शियल rentप्रेंटिस (सीए)259कोणतीही पदवी
स्टेशन मास्टर (एसएम)6865कोणतीही पदवी

आरआरबी निहाय रिक्त स्थान तपशील

आरआरबी एनटीपीसी महत्वाचे दुवे

आरआरबी एनटीपीसी: हॉल तिकिटे डाउनलोड करण्यासाठी प्रादेशिक वेबसाइटची यादी

 1. आरआरबी गुवाहाटी – http://www.rrbguwahati.gov.in/
 2. आरआरबी जम्मू – www.rrbjammu.nic.in
 3. कोलकाता – www.rrbk Kolkata.gov.in
 4. मालदा – www.rrbmalda.gov.in
 5. मुंबई – www.rrbmumbai.gov.in
 6. मुझफ्फरपूर – www.rrbmuzaffarpur.gov.in
 7. पटना – www.rrbpatna.gov.in
 8. रांची – www.rrbranchi.gov.in
 9. सिकंदराबाद – www.rrbsecunabad.nic.in
 10. अहमदाबाद – www.rrbahmedabad.gov.in
 11. अजमेर – www.rrbajmer.gov.in
 12. अलाहाबाद – www.rrbald.gov.in
 13. बंगलोर – www.rrbbnc.gov.in
 14. भोपाळ – www.rrbbpl.nic.in
 15. भुवनेश्वर – www.rrbbbs.gov.in
 16. बिलासपूर – www.rrbbilaspur.gov.in
 17. चंदीगड – www.rrbcdg.gov.in
 18. चेन्नई – www.rrbchennai.gov.in
 19. गोरखपूर – www.rrbgu Guwahati.gov.in
 20. सिलीगुडी – www.rrbsiliguri.org
 21. तिरुवनंतपुरम – https://rrbthiruvananthapuram.gov.in/

हेही वाचा >>>>>>

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 फेज 7 हॉल तिकिट डाउनलोड करण्याचे चरण

 • चरण 1. आरआरबी एनटीपीसीला भेट द्या https://rrbbbs.gov.in.
 • चरण 2. सीईएन क्र. अंतर्गत ई-कॉल लेटर सेक्शन वर जा. 01/2019.
 • चरण 3. एक नवीन पृष्ठ पुनर्निर्देशित केले जाईल, आपला नोंदणी क्रमांक आणि जन्मतारीख प्रविष्ट करा.
 • चरण 4. आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 फेज 7 प्रवेश पत्र मुद्रित करा.

आरआरबी एनटीपीसी २०२१ प्रवेश पत्र फेज:: प्रवेश पत्र डाउनलोड करा आणि परीक्षा शहर, तारीख व ट्रॅव्हल पास बदलण्यासाठी जारी करा तपशिलाचा तपशील येथे पहा.

Source link

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *